Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Miejski w Wolsztynie 

 
  

ePUAP elektroniczna platforma usług administracji publicznej http://epuap.gov.pl

 

opis Zaloguj się do ePUAP

Adres skrytki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie na platformie ePUAP:

Skrytka odbiorcza: /6pa44k2cmr/skrytka

 

Do złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. (153.7 KB)

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

w poniedziałki: 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00 do Biura Obsługi Interesanta do pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 1 na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB,
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
 • Płyta CD-RW, DVD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF,
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

Liczba odwiedzin : 4965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2009-08-03 10:50:43
Czas publikacji: 2009-08-03 10:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak