Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 

 

 

 

1) Skład Komisji:

1. Babuszkiewicz Mateusz - Przewodniczący Komisji,

2. Piechocki Stefan - Z-ca Przewodniczacego Komisji,

3. Adamczak Jarosław - Członek Komisji,

4. Kotlarski Damian - Członek Komisji,

5. Malewicz Robert - Członek Komisji

6. Stachura Jan - Członek Komisji,

7. Waligóra Dawid - Członek Komisji.

2) Do zadań Komisji należy m. in.:

- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,

- ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,

- zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia

dla środowiska,

- promocja i ochrona zdrowia,

- pomoc społeczna i polityka prorodzinna,

- przeciwdziałanie bezrobociu.

 


Liczba odwiedzin : 1424
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2014-12-11 11:57:09
Czas publikacji: 2015-05-18 08:59:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak