Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego 

 

 

1) Skład Komisji:

1. Czajka Agnieszka - Przewodnicząca Komisji,

2. Ceglarek Stanisław - Z-ca Przewodniczącej Komisji,

3. Daleki Lech - Członek Komisji,

4. Jakowczyc Aleksander - Członek Komisji,

5. Lorenz Jakub - Członek Komisji,

6. Maruszewski Michał - Członek Komisji,

7. Tomiak Dominik - Członek Komisji.

2) Do zadań Komisji należy m. in.:

- opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,

- opiniowanie projektu budżetu gminy,

- opiniowanie projektów zmian budżetu gminy,

- opiniowanie projektów uchwał w/s wysokości stawek podatkowych.

 


Liczba odwiedzin : 1353
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2014-12-11 12:18:22
Czas publikacji: 2015-09-03 14:14:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak