Muzea Regionalne w Wolsztynie 

 


ul. 5 stycznia 34
64 – 200 Wolsztyn
Tel.  68 - 384 26 48
Fax. 68 - 384 26 46
Email: rozek@muzea-wolsztyn.com.pl
WWW: www.muzea-wolsztyn.com.pl


Dyrektor - Zofia Chwalisz

 

MUZEUM Marcina Rożka
ul. 5 Stycznia 34
tel.
68 384 26 48
Email:
rozek@muzea-wolsztyn.com.pl

czynne:
od wtorku do soboty w godz. od 9-16
w niedziele w godz.10-15

MUZEUM Doktora Roberta Kocha
ul. Doktora Kocha 12
tel. 68 - 384 27 36
Email: koch@muzea-wolsztyn.com.pl
Email: kochmuzeum@poczta.onet.pl

czynne:
od wtorku do soboty w godz. 9-16
w 1-wszą i 3-cią niedzielę od 10-15

SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI
ul. Bohaterów Bielnika 26
tel. 68 - 384 26 19
Email: skansen@muzea-wolsztyn.com.pl
Email: skansen_wolsztyn@op.pl

czynny:
od wtorku do soboty od 9 do 17 -kasa czynna do 16
niedziela od 12 do 17 - kasa czynna do 16
poniedziałek nieczynne

 

 

 

MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE
Adres: ul. 5 stycznia 34
64 – 200 Wolsztyn
Tel.: (068) 384 36 48
Strona: www.muzea-wolsztyn.com.pl
e-mail: rozek@muzea-wolsztyn.com.pl
NIP: 923 – 10 – 21 – 024
REGON: 000674201
Skrót: MRW

Muzeum jest samorzadowa instytucja kultury utworzona zarzadzeniem Naczelnika
Miasta i Gminy w Wolsztynie z dnia 15 czerwca 1976. Muzeum zostało wpisane do gminnego
rejestru Instytucji Kultury pod nr II/1/95. Siedziba Muzeum jest miasto Wolsztyn, a terenem
działania teren miasta i gminy Wolsztyn.

Muzeum prowadzi działalnosc statutowa w trzech obiektach:
1. pn.: „Muzeum Marcina Roka”
2. pn.: „Muzeum Roberta Kocha”
3. pn.: „Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski”

Cel i zakres działania:
1. gromadzenie dóbr kultury w zakresie:
- pamiatki, dokumenty zwiazane z historia miasta i gminy Wolsztyn,
- dobra kultury i materiały dokumentacyjne zwiazane z historia wsi zachodniej Wielkopolski.
2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych
3. przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniajacych im bezpieczenstwo i magazynowanie ich w sposób umoliwiajacy dostepnosc dla celów naukowych
4. zabezpieczanie i konserwacja muzealiów
5. organizowanie i prowadzenie badan naukowych
6. organizowanie wystaw stałych i czasowych
7. prowadzenie działalnosci oswiatowej
8. udostepnianie zbiorów dla celów naukowych, oswiatowych i wydawniczych
9. publikowanie katalogów, przewodników, wystaw, wyników badan naukowych oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalnosci
10. uyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury w zakresie i w sposób ustalony obowiazujacymi przepisami
11. prowadzenie biblioteki i archiwum
12. współprace z muzeami krajowymi
13. udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie swojej działalnosci
14. współprace z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach oraz kolekcjonerami znajdujacymi sie w kregu zainteresowan Muzeum

Organizacja i zarzadzanie:

Muzeum zarzadzane jest przez dyrektora, którego powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn

Dyrektor - mgr Zofia Chwalisz
Główny Ksiegowy - Bogumiła Adamczak
Godziny udostepniania placówek muzealnych dla zwiedzajacych:
Muzeum Marcina Roka (siedziba Muzeum Regionalnego)
ul. 5 stycznia 34, 64 – 200 Wolsztyn, tel. (068) 284 26 48
wystawa stała:
rzezby, obrazy M.Roka w willi i ogrodzie artysty

sale wystaw czasowych
zapraszamy: od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 16.00 (17.00 sezon)
w niedziele w godz. od 10.00 do 15.00
wstep: 3 zł, ulgowe: 2 zł dorosli, 1 zł dzieci i młodzie szkolna

niedziela: wstep bezpłatny

Muzeum Roberta Kocha (dział Muzeum Regionalnego)
ul. R.Kocha 12, 64 – 200 Wolsztyn, tel. (068) 384 27 36
wystawa stała:
ycie i działalnosc noblisty, bakteriologa dra R.Kocha
zapraszamy: od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 16.00 (17.00 sezon)
1 i 3 niedziela m-ca w godz. od 10.00 do 15.00
wstep: 3 zł, ulgowe: 2 zł dorosli, 1 zł dzieci i młodzie szkolna
niedziela: wstep bezpłatny
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski (dział Muzeum Regionalnego)
ul. Bohaterów Bielnika 26, 64 – 200 Wolsztyn, tel. (068) 384 26 19
(chaty, stodoły, stajnie, wiatrak, kuznia – obiekty od XVII do XX wieku,
charakterystyczne dla wsi połoonych wokół Wolsztyna)
zapraszamy: w sezonie od połowy kwietnia do połowy pazdziernika:
od wtorku do soboty w godz. od 9.00 do 17.00
w niedziele od 12.00 do 17.00
luty, marzec, listopad
od wtorku do piatku 10.00 – 14.00
od 1.XII do 31.I skansen udostepniany po uprzednim zgłoszeniu
wstep: 4 zł, ulgowe: 3 zł dorosli, 2 zł dzieci i młodzie szkolna
niedziela: wstep 1 zł

 

Załączniki

MRwW_-_STRUKTURA_ORGANIZACYJNA.pdf

Data: 2017-12-20 14:17:32 Rozmiar: 17.22k Format: .pdf Pobierz

MRwW_-_DODATKOWE_INFORMACJE.pdf

Data: 2017-12-20 14:17:32 Rozmiar: 40.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2324
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2009-06-26 11:41:12
Czas publikacji: 2018-07-09 08:41:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak