Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
III kwartał 2018

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb 27S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb 28S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2018-10-23 14:21:12
II kwartał 2018

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb 27S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb 28S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2018-07-27 07:46:13
I kwartał 2018

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb 27S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb 28S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2018-04-30 12:48:34
IV kwartał 2017

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Rb 27S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb 28S- Rocznesprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2018-03-06 07:28:48
III kwartał 2017

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2017-11-08 20:57:53
II kwałtał 2017

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2017-07-28 07:23:40
I kwartał 2017

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2017-07-28 07:23:25
IV kwartał 2016

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2017-07-28 07:23:14
III kwartał 2016

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2016-11-02 07:39:42
II kwartał 2016

Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń.
Rb-NDS- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie.
Rb-N- Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

2016-08-11 09:11:53