Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie uznania za celowe zawarcie porozumienia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

 Uchwała nr XL/378/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:21:14
Uchwała w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Większego w Obrze

 Uchwała nr XL/377/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:19:13
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XL/376/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:17:30
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XL/375/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:15:51
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: podziału gminy Wolsztyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Uchwała nr XL/374/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:13:43
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Wolsztyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 Uchwała nr XL/373/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:10:21
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XL/372/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:08:24
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XL/371/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:06:38
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XL/370/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:04:39
Uchwała w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wroniawy

 Uchwała nr XL/369/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
2014-06-27 11:02:59