Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie przekazania skarg zgodnie z właściwością

 Uchwała nr XLI/393/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:50:59
Uchwała w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

 Uchwała nr XLI/392/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:48:10
Uchwała w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością

 Uchwała nr XLI/391/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:21:29
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:18:06
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:14:55
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XLI/388/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:12:49
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 178/15, 179/7 i 181/1 w Niałku Wielkim

 Uchwała nr XLI/387/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:05:25
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Komorowie

 Uchwała nr XLI/386/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 10:00:56
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Powodowie

 Uchwała nr XLI/385/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku
2014-09-29 09:56:59
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2014 roku 
2014-09-29 09:53:19