Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Stawki podatku na 2019

- STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2019 ROK
- KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA ZA OKRES 11 KWARTAŁÓW BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO USTALENIA PODATKU ROLNEGO NA ROK PODATKOWY 2019

2019-01-03 09:18:29
Stawki podatku na 2018

- STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2018 ROK
- KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W SPRAWIE ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA ZA OKRES 11 KWARTAŁÓW BĘDĄCEJ PODSTAWĄ DO USTALENIA PODATKU ROLNEGO NA ROK PODATKOWY 2018

2018-06-22 20:37:00
Stawki podatku na 2017

- STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2017 ROK
- OBNIŻENIE CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2017 ROK
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2017 ROK

2018-06-22 20:36:37
Stawki podatku na 2016

- STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2016 ROK
- OBNIŻENIE CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2016 ROK
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2016 ROK

2017-01-10 14:07:05
Stawki opłat na 2015

- STAWKI OPŁATY MIEJSCOWEJ (2015)
- STAWKI OPŁAT TARGOWYCH 
(2015)
- STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZM"OBRA" (2015)
- STAWKI OPŁAT OD POSIADANIA PSÓW 
(2015)
- STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN 
(2015)
- TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES O 1.04.2015 ROKU DO 31.03.2016
- OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOLSZTYN (2015)
- OPŁATA ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W GMINNYM ŻŁOBKU W WOLSZTYNIE 
(2015)
- USTALENIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA WOLSZTYNA I WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH W TEJ STREFIE 
(2015)
- OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH GMINA JEST WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ 
(2015) 

2017-01-10 14:06:59
Stawki podatku na 2015

- STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2015 ROK
- OBNIŻENIE CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2015 ROK
- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2015 ROK

2017-01-10 14:06:23