Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

 Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011
2011-04-01 09:52:03
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wolsztyn .

 Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:50:05
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów i logopedów.

 Uchwała nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:45:33
Uchwała w sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu w Chorzeminie imienia „Jak u Mamy”.

 Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:42:57
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wolsztynie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:40:39
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:38:47
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 toku
2011-04-01 09:36:09
Uchwała w sprawie zmianyuchwały nr XLVI/376/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

 Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:20:09
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2011 roku
2011-04-01 09:05:25