Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXXVII/284/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:32:49
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2010 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Uchwała nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:23:37
Uchwała w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr XXXVII/282/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:16:11
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 Uchwała nr XXXVII/281/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:13:13
Uchwała w sprawie określenbia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 Uchwała nr XXXVII/280/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:03:31
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

 Uchwała nr XXXVII/279/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 11:00:21
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 Uchwałą nr XXXVII/278/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 10:57:40
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

 Uchwała nr XXXVII/277/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 10:38:49
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2010 roku

 Uchwała nr XXXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 10:35:16
Uchwała w sprawie uznania za celowe działań mających na celu ustanowienie sztandaru Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXXVII/275/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku
2009-11-30 10:27:09