Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/351/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXXVI/261/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:55:56
Uchwała w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wolsztyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży

 Uchwałą nr XXXVI/262/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:51:34
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009 - 2015"

 Uchwałą nr XXXVI/263/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:40:44
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 Uchwała nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:32:32
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w spółkę prawa handlowego w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

 Uchwała nr XXXVI/265/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:14:38
Uchwała w sprawie opinii Rady Miejskiej w Wolsztynie dotyczącej umieszczenia herbu gminy na froncie budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 Uchwała nr XXXVI/266/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:08:31
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie: celowości wykonania przebudowy dróg gminnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 Uchwała nr XXXVI/267/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 12:04:09
Uchwała w sprawie celowości wykonania przebudowy dróg gminnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 Uchwała nr XXXVI/268/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 11:51:40
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 Uchwałą nr XXXVI/269/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2009 roku
2009-10-30 11:46:51
Uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 Uchwała nr XXXVI/270/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2008 roku
2009-10-30 11:42:38