Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

Uchwała nr XXXII/256/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009.
2009-07-20 08:27:19
Uchwała w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-20 08:19:01
Uchwała w sprawie: zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr XXXII/254/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-20 08:01:47
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu„ Razem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Uchwała nr XXXII/253/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-20 07:59:35
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok.

Uchwała nr XXXII/252/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-20 07:57:12
Uchwała w sprawie: udzielenia w 2009 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

Uchwała nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-20 07:53:25
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała nr XXXII/250/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009
2009-07-20 07:49:09
Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015”. Gminy Wolsztyn na lata 2009-2015”.

Uchwała nr XXXII 249/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-16 14:34:56
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna

Uchwała nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku.
2009-07-16 14:14:25