Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 Uchwała nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 08:07:28
Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Adamowie, gm. Wolsztyn, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 527

 Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 08:04:11
Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Adamowie, gm. Wolsztyn, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 528

 Uchwała nr XXXV/300/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 08:00:36
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miejską w Wolsztynie oraz Burmistrza Wolsztyna konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXXV/299/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:57:57
Uchwała w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

 Uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:55:14
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 Uchwała nr XXXV/297/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:53:27
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie

 Uchwała nr XXXV/296/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:51:33
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2014 rok

 Uchwałą nr XXXV/295/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:46:52
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014-2024

 Uchwała nr XXXV/294/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:43:52
Uchwała w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

 Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014-01-02 07:41:22