Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: weksla „In blanco”

 Uchwała nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku
2009-09-03 13:09:11
Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

 Uchwała nr XXX/239/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku
2009-09-03 13:07:00
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok.

 Uchwała nr XXX/238/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 11:12:35
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Wolsztyn do partnerstwa pt. „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”.

 Uchwała nr XXX/237/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 11:10:21
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 Uchwała nr XXX/236/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 11:08:10
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Uchwała nr XXX/235/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 11:04:26
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

 Uchwała nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 10:59:50
Uchwała w sprawie: określenia zasad wnoszenia przez Burmistrza Wolsztyna wkładów do spółek.

 Uchwała nr XXX/233/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku.
2009-07-20 10:56:44