Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/218/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Mądra zabawa drogą do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 Uchwała nr XXIX/232/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2009 roku.
2009-07-20 11:26:08
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Radosne brzdące” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 Uchwała nr XXX/231/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2009 roku.
2009-07-20 11:22:17
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/213/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok.

 Uchwała nr XXIX/230/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2009 roku.
2009-07-20 11:19:01
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

 Uchwała nr XXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2009 roku.
2009-07-20 11:16:30