Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie podziału Gminy Wolsztyn na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 Uchwała nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 13:59:08
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku w sprawie: nadania nowej treści aktom założycielskim szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

 Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 ruku
2012-10-31 13:56:19
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasdną

 Uchwała nr XXII/186/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 13:54:20
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 wrzesnia 2012 roku w sprawie: uznania skargi za bezzasdną

 Uchwała nr XXII/185/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 13:50:18
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnetrznej do kategorii drog gminnych

 Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 13:46:44
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 399/1 i 399/2 w Adamowie.

 Uchwała nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 11:33:44
Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

 Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 11:29:18
Uchwał a w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonej w obrebie wsi Tłoki

 Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 11:27:17
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

 Uchwała nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 11:23:48
Uchwała w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr XXII/179/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku
2012-10-31 11:20:30