Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nadania nowej treści aktom założycielskim szkół podstawowych prowadzonym przez Gminę Wolsztyn.

 chwała nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 10:57:23
Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2012r. części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Uchwałą nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 10:35:55
Uchwała w sprawie zaciągniecia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 10:33:16
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:20:20
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:18:15
Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2012 - 2021.

 Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:12:49
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:09:47
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:04:22
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasdną

 Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 09:02:43
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasdną

 Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku
2012-09-06 08:59:37