Uchwała sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami: nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach, nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie. 

 
 Uchwała nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku
 

UCHWAŁA NR XX / 161 / 2012

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

Z DNIA 12 LIPCA 2012 ROKU

 

w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałami: nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach, nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia  25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku  w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uznaje się za bezzasadne wezwanie wniesione przez Państwa: Artura Skorupinskiego, Joannę Skorupinską, Artura Laksa, Joannę Wankowską, Dariusza Wieczorka, Dorotę Dota, Magdalenę Ratajczak, Monikę Wittig, Ilonę Biniaś, Monikę Kurowską, Małgorzatę Drzewiecką, Iwonę Zgolinską, do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku: nr XVII/137/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej we Wroniawach, nr XVII/138/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, nr XVII/139/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu, nr XVII/140/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Liczba odwiedzin : 756
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2012-07-17 11:51:19
Czas publikacji: 2012-07-17 11:51:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak