Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Obrze, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Obrze, imienia „Misjonarzy Oblatów”.

 Uchwałą nr XIX/160/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:36:41
Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:34:33
Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia

 Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:30:24
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2012 roku

 Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:27:53
Uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wolsztyn podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:25:43
Uchwała w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

 Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:23:29
Uchwała w sprawie udzielenia w 2012 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Większego w Obrze

 Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:20:49
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2012 roku
2012-06-28 09:17:03