Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wolsztyn za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 11:12:15
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 202/6 w Powodowie

 Uchwała nr XXX / 256 / 2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 11:08:17
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy drodze wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Powodowo, gm. Wolsztyn

 Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 11:02:42
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXX/254/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 11:00:22
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

 Uchwała nr XXX/253/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 10:58:43
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 września 2012 roku w sprawie nadania nowej treści aktom założycielskim szkół podstawowych prowadzonym przez Gminę Wolsztyn.

 Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 10:11:57
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/329/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku.

 Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 10:08:34
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie z siedzibą w Szkole Filialnej w Karpicku.

 Uchwała nr XXX/250/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 10:04:48
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 09:57:42
Uchwała w sprawie utworzenia przez Gminę Wolsztyn społki z ograniczoną odpowiedzialnoscią pod firmą "Parowozownia Wolsztyn"- Spółika z ograniczoną odpowiedzialnością

 Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 czerwca 2013 roku
2013-07-01 09:41:35