Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2019-01-03 09:26:33
Uchwała RM nr V/33/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

 
2015-02-12 09:43:47
Uchwała RM nr XLII/398/2014 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie.

 
2015-02-12 09:28:53
Uchwała RM nr XLII/403/2014 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


2015-02-12 08:38:49
Uchwała ZZM "Obra" nr XII/41/2013 w sprawie: zmiany uchwały nr X/33/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


2013-11-21 10:31:03
Uchwała ZZM "Obra" nr X/33/2013 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


2013-11-21 10:24:12
Uchwałą RM nr XXVI/215/2013 w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

 
2013-11-14 14:09:53
Uchwała RM nr XXXIII/272/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 
2013-11-14 13:57:48
Uchwała RM nr XXXIII/273/2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 
2013-11-14 13:48:40
Uchwała RM nr XXXIII/274/2013 w sprawie: opłaty od posiadania psów.

 
2013-11-14 13:44:32