Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nadania statutu Wolsztyńskiemu Domowi Kultury w Wolsztynie

 Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:55:55
Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie

 Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:52:51
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku

 Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:48:28
Uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

 Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:45:47
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Związku Międzygminnego "OBRA"

 Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:42:36
Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wolsztyn do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

 Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:39:23
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2-11 - 2013

 Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:35:13
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu na lata 2011 - 2013

 Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:31:58
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2013

 Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:30:13
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 stycznia 2011 roku
2011-01-27 10:27:12