Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr IV /13/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku.

UCHWAŁA NR VII / 51 / 2015   RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

2016-05-04 09:15:46
Uchwała w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wolsztyn zadania z zakresu administracji powiatowej.

 Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:10:59
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:10:42
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V / 32 / 2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy.

 Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:10:04
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2015 roku”.

 Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:09:21
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 226/9 w Komorowie

 Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:08:58
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze części działki o numerze ewidencyjnym 313 w Powodowie

UCHWAŁA NR VI / 45 / 2015  RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MARCA 2015 ROKU

2016-05-04 09:08:37
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki

 Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:07:14
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

 Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:06:55
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej

 Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2015 roku

2016-05-04 09:06:34