Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Kębłowie.

 Uchwała nr XXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:34:36
Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr XXVII/ 229/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 Uchwała nr XXIX/243/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:32:35
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:30:58
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:29:28
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:27:53
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna

 Uchwała nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:25:46
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

 Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:20:47
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2013-2022.

 Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:11:48
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2013 roku
2013-05-31 12:07:39