Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

 Uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:52:42
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

 Uchwała nr XXVIII/234/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:51:00
Uchwała w sprawie zaciagniecia pożyczki.

 Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:49:12
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie.

 Uchwała nr XXVIII/232/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:46:31
Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmujacej tereny w Kębłowie.

 Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:36:37
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
2013-04-25 11:31:44