Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sparwie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:48:25
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wroniawach.

 Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:45:35
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/331/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu.

 Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:41:42
Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej we Wroniawach z siedzibą w Szkole Filialnej w Starej Dąbrowie.

 Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:37:27
Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie z siedzibą w Szkole Filialnej w Karpicku.

 Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:29:25
Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu z siedzibą w Szkole Filialnej w Adamowie.

 Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:24:25
Uchwała w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie z siedzibą w Szkole Filialnej w Tłokach.

 Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:19:50
Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

 Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:16:59
Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Adamowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu

 Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:14:21
Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie

 Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
2012-04-26 13:11:56