Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Nowych Tłokach

 Uchwała nr XXVI/222/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 12:21:05
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Błocku, Gościeszynie i Powodowie

 Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 12:18:50
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy

 Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 12:15:14
Uchwała w sprawie podziału Gminy Wolsztyn na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 12:08:27
Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 12:04:04
Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Wolsztynie

 Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 11:35:13
Uchwała w sprawie uznania skarg za bezzasadne

 Uchwała nr XXVI/216/2013 rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 11:33:14
Uchwała wsprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

 Uchwała nr XXVI/215/2013 Rady Miejskiej w wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 11:30:56
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

 Uchwała nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 11:22:29
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku
2013-02-27 11:20:07