Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiacych fundusz sołecki

 Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 13:16:10
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy drodze wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Powodowo, gm. Wolsztyn

 Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 13:10:56
Uchwałą w sprawie zaproszenia do Gminy Wolsztyn rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenów azjatyckich byłego ZSRR

 Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 13:01:30
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:54:18
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2012 roku”.

 Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:45:28
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

 Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:41:58
Uchwała w sprawie zlecenia zadania wynikajacego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:39:44
Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Porzadku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie

 Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:36:41
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:32:44
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2012 - 2021

 Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 marca 2012 roku
2012-03-29 12:28:12