Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Karpicku w filię Szkoły Podstawowej nr 3 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

 Uchwała nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:59:39
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tłokach w filię Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie.

 Uchwała nr XIV/114/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:57:17
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie w filię Szkoły Podstawowej we Wroniawach.

 Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:53:26
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Adamowie

 Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:51:18
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 Uchwała nr XIV/111/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:49:20
Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Razem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:46:40
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy

 Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:44:23
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Adamowie

 Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:40:17
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.

 Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:35:39
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie

 Uchwała nr XIV/106/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku
2012-01-31 13:33:12