Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie celowości wykonania przebudowy dróg gminnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 Uchwała nr XLVI/380/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:26:21
Uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:15:56
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Uchwała nr XLVI/378/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:08:26
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Uchwała nr XLVI/377/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:06:09
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów

 Uchwała nr XLVI/376/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:04:09
Uchwała w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr XLVI/375/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 11:01:41
Uchwała w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała nr XLVI/374/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 10:59:12
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XLVI/373/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku

 

2010-10-28 10:56:26
Uchwała w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLVI/372/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 10:53:50
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLVI/371/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku
2010-10-28 10:47:54