Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „ Chcemy być aktywni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Uchwałą nr XLIV/360/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 12:04:06
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Czytam, rozumiem, dyskutuję” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 Uchwałą nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 12:01:40
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLIV/358/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:50:16
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLIV/357/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:48:02
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLIV/356/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:45:18
Uchwała w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLIV/355/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:43:13
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr XLIV/354/2010 rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:41:03
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XLIV/353/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:35:13
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego

 Uchwał nr XLIV/352/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 6 września 2010 roku
2010-09-13 11:27:30