Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

​Uchwała nr XLI/323/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 13:33:17
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości z terenu gminy Wolsztyn

​Uchwała nr XLI/322/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 13:00:01
Uchwała w sprawie uznania za celowe zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Wolsztyn, a miastem Lityń obwodu Winnickiego na Ukrainie

​Uchwała nr XLI/321/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:44:44
Uchwała w sprawie uznania za celowe zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Wolsztyn, a miastem Neunkirchen

​Uchwała nr XLI/320/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:41:21
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn

​Uchwała nr XLI/319/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:38:08
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie

​Uchwała nr XLI/318/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:33:02
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Chorzeminie

​Uchwała nr XLI/317/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:23:19
Uchwała w sprwie likwidacji szkoły Podstawowej w Chorzeminie

​Uchwała nr XLI/316/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:19:59
Uchwała w sprawie nadania nazwy ronda

​Uchwała nr XLI/315/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:11:50
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna

​Uchwała nr XLI/314/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku
2010-05-06 11:08:19