Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolsztyn

​Uchwała nr XL/313/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:47:14
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

​Uchwała nr XL/312/ 2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:43:57
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/282/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej

​Uchwała nr XL/311/ 2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:40:59
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/281/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 roku

​Uchwała nr XL/310/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:36:37
Uchwała w sprawie zarzadzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leślego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

​Uchwała nr XL/309/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:30:46
Uchwała w sprawie udzielenia w 2010 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczetej w Wolsztynie.

​Uchwał nr XL/308/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:26:48
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

​Uchwała nr XL/307/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:22:39
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Książka jest dobra na wszystko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

​Uchwała nr XL/306/2010 rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku
2010-04-02 11:18:33
Uchwała w sprawie sprzedaży tak zwanych dopalaczy na terenie Gminy Wolsztyn

​Uchwała nr XL/305/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31.marca 2010 roku
2010-04-02 11:15:30