Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/334/2006 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsatwowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn

​Uchwała nr XXXIX/304/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 12:08:45
Uchwała w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Kębłowie

​Uchwała nr XXXIX/303/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 12:03:30
Uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Chorzeminie

​Uchwała nr XXXIX/302/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:57:39
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyjęć do przedszkoli publicznych dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn

​Uchwała nr XXXIX/301/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:53:09
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

​Uchwałą nr XXXIX/300/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:47:36
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

​Uchwała nr XXXIX/299/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:45:12
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

​Uchwała nr XXXIX/298/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:40:26
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku

​Uchwała nr XXXIX/297/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:36:39
Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2009 roku części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

​Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:33:22
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

​Uchwała nr XXXIX/295/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2010 roku
2010-02-26 11:28:43