Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 Uchwała nr XIII/105/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-30 07:01:35
Uchwała w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:55:36
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:35:16
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie

 Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:26:45
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2012 rok

 Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:17:49
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2012 - 2021

 Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:14:23
Uchwała w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

 Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:12:20
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2012 roku

 Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:07:55
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 12:03:15
Uchwała w sprwaie zmiany uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2011 - 2021

 Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2011-12-29 11:51:16