Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów Wolsztyńskiego Domu Kultury w Wolsztynie”

 Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:53:02
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2012 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:50:09
Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Wolsztynie

 Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:48:11
Uchwała w sprawie ustalenia wysokosci opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Uchwała nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:46:07
Uchwała w sprawie sprostowania błędu

 Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:43:52
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:41:28
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:32:38
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2011 - 2021

 Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2011 roku
2012-01-03 12:25:37