Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie aplikowania Gminy Wolsztyn o środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion”, na realizację przez Gminę Wolsztyn projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn” oraz zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu, w budżetach Gminy Wolsztyn na lata 2011 - 2018

 Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:48:45
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wolsztynie na kadencję 2012 - 2015 roku.

 Uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:45:22
Uchwała w sprawie uznania skargi za bezasadną.

 Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:43:55
Uchwała w sparwie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem lub zarządzającym.

 Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:39:53
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:35:41
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:33:29
Uchwała w sprawie opłaty targowej.

 Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:30:46
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

 Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:28:42
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:24:50
Uchwała w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 października 2011 roku
2011-11-02 08:22:01