Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „ Razem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 . Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:23:25
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Dobry początek kluczem do lepszej przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:21:39
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 Uchwała nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:19:56
Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2011 roku części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:17:04
Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej w 2010 roku części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:14:06
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyuczącej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

 Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:10:49
Uchwała w sprawie zmian w budzecie

 Uchwała nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 11:07:20
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2011 - 2021

 Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
2011-09-06 10:59:58