Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale NR VI/45/2011 .Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie.

 Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:18:30
Uchwała w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

 Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:16:10
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn

 Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:08:53
Uchwała w sprawie sprostowania błędu

 Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:07:10
Uchwała w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:05:15
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 11:02:46
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2011 - 2021

 Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2011 roku
2011-05-26 10:58:07