Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów i logopedów.

 Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 13:36:58
Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".

 Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 13:34:47
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie.

 Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:45:38
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie

 Uchwała nr 44/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:42:57
Uchwała w sprawie udzielenia w 2011 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kębłowie.

 Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:40:55
Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVI/367/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:38:14
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:35:33
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 kwietnia 2011 roku
2011-04-28 12:28:46