Informacja dla osób niesłyszących 

 
Informacja dla osób niesłyszących 

img_nieslyszacy.png

 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie - mogą skorzystać z tłumaczy migowych z rejestru Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z pózn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana wizytą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

 Zgłoszenia można dokonać:

  1. telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu 68 347 45 00 (Biuro Obsługi Klienta).
  2. za pomocą formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu można:
  • złożyć w Biurze Obsług Klienta,
  • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego,
  • mailem na adres: bok@wolsztyn.pl lub fax-em na numer 68 384 27 47
 

Załączniki

Formularz-jezyk_migowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.72k Format: .doc Pobierz

Formularz-jezyk_migowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3956
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Sitkowska
Czas wytworzenia: 2012-08-06 11:32:24
Czas publikacji: 2012-08-06 11:32:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak