Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 205.2015 w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.

2016-01-07 11:32:14
Nr 208/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2015 rok

2016-01-07 11:16:35
Nr 207/2015 W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 180/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2015 rok.

2016-01-07 11:15:29
Nr 206/2015 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego

2016-01-07 11:14:17
Nr 204/2015 w sprawie: oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy

2016-01-07 11:12:41
Nr 203/2015 w sprawie: oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy

2016-01-07 11:10:03
Nr 202/2015 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2016-01-07 11:07:50
Nr 201.2015 w sprawieuchylenia zarządzenia nr 3/2003 Burmistrza Wolsztyna z dnia 8 stycznia 2003 roku w sprawie: ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

2016-01-07 11:06:07
Nr 199/2015 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego

2015-12-28 14:27:34
Nr 200/2015 w sprawie: powołania i struktury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2015-12-28 13:46:48