Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 180/2014 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

2018-05-07 09:46:09
Nr 185/2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 150/10 Burmistrza Wolsztyna z dnia 31 grudnia 2010 roku

2015-11-20 09:46:51
Nr 181/2014 w sprawie: rozpoczęcia postępowania przetargowego i powołania komisji przetargowej

2015-11-20 09:45:52
Nr 266/2014 w sprawie: ustalenia listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział mieszkania komunalnego i lokalu socjalnego w 2014 – 2015 roku.

 
2014-12-03 14:00:54
Nr 263/2014 w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 – 2025.

 
2014-12-03 09:47:25
Nr 264/2014 w sprawie: projektu budżetu Gminy Wolsztyn na 2014 rok

 
2014-12-03 09:39:24
Nr 269/2014 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego

Przekazuje się nieodpłatnie Szkole Podstawowej nr 3 Pomnikowi Tysiąclecia Państwa Polskiego  im. Michała Drzymały w Wolsztynie nakłady poniesione w związku z rozbudową  i przebudową  budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie o zaplecze kuchenne.
2014-12-03 09:28:10
Nr 265/2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2014 rok

 
2014-12-03 09:23:50
Nr 262/2014 w sprawie : oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkiemmieszkalnym w trakcie realizacji w zabudowie szeregowej, położonej w obrębie Komorowo.

 
2014-11-21 08:38:38
Nr 261/2014 w sprawie: oddania w najem pomieszczenia w budynku dworcowym w Świętnie

 Wyraża się zgodę na udostępnienie, na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, na  okres 3 lat, pomieszczenia  o powierzchni  25 m2, znajdującego się w budynku dworcowym w Świętnie z przeznaczeniem na magazyn i zaplecze gospodarcze.
2014-11-21 08:36:57