Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 031/2013 w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

2018-05-07 09:44:24
Nr 106/2013 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej

2015-11-20 10:15:59
Nr 104/2013 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

2015-11-20 10:15:12
Nr 103/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

2015-11-20 10:14:21
Nr 096/2013 w sprawie: sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiącej mienie komunalne Gminy Wolsztyn

2015-11-20 10:13:49
Nr 083/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wolsztyn na rok 2013 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022

2015-11-20 10:12:39
Nr 081/2013 w sprawie: powoływania komisji konkursowej

2015-11-20 10:11:29
Nr 077 w sprawie: zmiany Planu Kontorli Wewnętrznej na rok 2013

2015-11-20 10:10:41
Nr 062/2013 w sprawie: trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki

2015-11-20 10:10:07
Nr 053/2013 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego niograniczonego nieruchomości położone w Karpicku

2015-11-20 10:09:07