Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 347/2012 w spawie: ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych zlokalizowanych wokół Rynku w Wolsztynie

2015-11-20 11:23:11
nr 346/2012 w sprawie: zatwierdzenia cennika opłat za korzytsanie z usług Pływalni Miejskiej administrowanej przez MOSiR w Wolsztynie

2015-11-20 11:21:43
Nr 345/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2012 rok

2015-11-20 11:20:50
Nr 343/2012 w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Kębłowow

2015-11-20 11:20:08
Nr 342/2012 w sprawie: sprzedaży na własność osobom fizycznym i prawnym w drodze przetargu usntego niograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Wolsztyn

2015-11-20 11:18:45
Nr 339/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej pracy

2015-11-20 11:17:39
Nr 338/2012 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ...

2015-11-20 11:16:45
Nr 335/2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

2015-11-20 11:15:42
Nr 333/212 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2012 rok

2015-11-20 11:15:05
Nr 329/2012 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji do spraw Referendum, koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum

2015-11-20 11:14:16