Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 632/2010 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.

W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych terenie miasta i gminy Wolsztyn powołuje się Komisję Stypendialną, jako organ doradczy Burmistrza Wolsztyna, w następującym składzie:
2013-11-18 15:58:30
Nr 631/2010 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej.

W celu dokonania przyjęć do publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn, powołuje się Gminną Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
2013-11-18 15:51:46
Nr 623/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Krzysztofa Reimanna ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:
2013-11-18 15:24:59
Nr 622/2010 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Komczyńskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:
2013-11-18 15:22:31
Nr 611/2010 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Gimnazjum w Kębłowie im. Krzysztofa Żegockiego („Gimnazjum”) oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Wyznacza się Panią Magdalenę Wiśniewską - nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum - do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Gimnazjum podczas jego nieobecności w zakresie wszelkich czynności, do których wykonywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony jest Dyrektor Gimnazjum.
2013-11-18 15:20:10
Nr 592/2010 w sprawie: ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń w przedszkolach i punktach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn.

Wynajem pomieszczeń w przedszkolach i punktach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, zawieranie umów i pobieranie opłat z tytułu wynajmu, należy do kompetencji dyrektora przedszkola lub szkoły, który działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Wolsztyna.
2013-11-18 15:12:24
Nr 474/2010 zmieniające Zarządzenie Nr 466/2009 Burmistrza Wolsztyna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wolsztyn w 2010 roku.

W Zarządzeniu Nr 466/2009 Burmistrza Wolsztyna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wolsztyn w 2010 roku § 1 i § 3 otrzymują następujące brzmienie:
2013-11-18 15:03:05
Nr 473/2010 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta i gminy Wolsztyn.

W celu dokonania przyjęć do przedszkoli dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn powołuje się Gminną Komisję Rekrutacyjną w składzie:
2013-11-18 15:00:17
Nr 591/2010 - W SPRAWIE: ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO I POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ.

Uznaje się za konieczne rozpoczęcie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul.Szkolnej we Wroniawach.
2010-10-13 11:09:31
Nr 579/2010 - W SPRAWIE: ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO I POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ.

Uznaje się za konieczne rozpoczęcie postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boisk sportowych oraz placu zabaw w Karpicku.
2010-10-13 11:07:31