Katalog świadczonych usług 

 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W UTRZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I PODATKÓW

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA [pdf]

1.

FP.I.01

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników  podatku rolnego i leśnego

fp.1.01

2.

FP.II.01

Zaświadczenie o stanie zalęgłości wykupu mieszkania

fp.2

3.

FP.III.01

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

fp.3

4.

FP.IV.01

Opłata od posiadaniu psa

fp.4.1.01

fp.4.2

5.

FP.V.01

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

fp.5

6.

FP.VI.01

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne

fp.6

7.

FP.VII.01

Deklaracja w sprawie podatku rolnego - osoby prawne

fp.7

8.

FP.VIII.01

Deklaracja w sprawie podatku leśnego - osoby prawne

fp.8

9.

FP.IX.01

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych

fp.9.1

fp.9.2

fp.9.3.01

10.

FP.X.01

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

fp.10.1

fp.10.2.01

11.

FP.XI.01

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

fp.11

12.

FP.XII.01

Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami), umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę

fp.12.1.01

fp.12.2.01

fp.12.3.01

fp.12.4

fp.12.5

fp.12.6

fp.12.7.01

fp.12.8.01

fp.12.9.01

fp.12.10.01

fp.12.11

13.

FP.XIII.01

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

fp.13.1

fp.13.2

fp.13.3.01

fp.13.4

14.

FP.XIV.01

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

fp.14.1.01

fp.14.2

fp.14.3

15.

FP.XV.01

Zaświadczenie o pomocy de minimis

fp.15.1.01

fp.15.2

fp.15.3.01

fp.15.4.01

 


Liczba odwiedzin : 1995
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:10:43
Czas publikacji: 2017-08-07 12:30:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak