Katalog świadczonych usług 

 
 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I PODATKÓW

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

1.

FP.I.03

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników  podatku rolnego i leśnego

2.

FP.II.02

Zaświadczenie o stanie zalęgłości wykupu mieszkania

3.

FP.III.02

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

4.

FP.IV.03

Opłata od posiadaniu psa

5.

FP.V.03

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

6.

FP.VI.03

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne

7.

FP.VII.03

Deklaracja w sprawie podatku rolnego - osoby prawne

8.

FP.VIII.03

Deklaracja w sprawie podatku leśnego - osoby prawne

9.

FP.IX.03

Deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych

10.

FP.X.04

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

11.

FP.XI.02

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

12.

FP.XII.03

Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami), umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę

13.

FP.XIII.03

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

14.

FP.XIV.03

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu

15.

FP.XV.02

Zaświadczenie o pomocy de minimis

 

Liczba odwiedzin : 2165
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 10:10:43
Czas publikacji: 2019-02-06 13:14:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak