Katalog świadczonych usług 

 
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CEIDG

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W UTRZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

 1.  

SO.I.03

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

 1.  

SO.II.05

Wydanie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych przetwarzanych w rejestrze dowodów osobistych

 1.  

SO.III.04

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

 1.  

SO.IV.03

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

 1.  

SO.V.03

Zameldowanie w trybie administracyjnym

 1.  

SO.VI.06

Zameldowanie pobytu stałego / zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 1.  

SO.VII.05

Zameldowanie pobytu czasowego / zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 1.  

SO.VIII.05

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

 1.  

SO.IX.05

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  lub powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 1.  

SO.X

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 1.  

SO.XI.03

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie

 1.  

SO.XII.03

Udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 1.  

SO.XIII.01

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 1.  

SO.XIV.01

Uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 1.  

SO.XV.01

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 1.  

SO.XVI.02

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

 1.  

SO.XVII.01

Zgromadzenia publiczne

 1.  

SO.XVIII.03

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 1.  

SO.XIX.04

Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 1.  

SO.XX.03

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie archiwalnej ewidencji

 1.  

SO.XXI.03

Potwierdzenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 1.  

SO.XXII.03

Udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarcze

 1.  

SO.XXIII.04

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1.  

SO.XXIV.02

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego opłacenie w terminie rat za sprzedaż alkoholu

 1.  

SO.XXV.03

Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób

 1.  

SO.XXVI.03

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 1.  

SO.XXVII.02

Rejestr wyborców

 1.  

SO.XXVIII.02

Imprezy masowe

 

http://bip.wolsztyn.pl/Download/get/id,22794.html

 

Załączniki

CEIDG-IDO_2018-05-25.pdf

Data: 2018-05-25 09:57:25 Rozmiar: 138.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3302
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-09-13 13:33:04
Czas publikacji: 2019-02-06 13:15:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak