Katalog świadczonych usług 

 

 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Lp.

SYMBOL

PROCEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA

1.

USC.I

Zgłoszenie urodzenia

-

2.

USC.II

Sporządzenie aktu małżeństwa

-

3.

USC.III

Zgłoszenie zgonu

-

4.

USC.IV

Wydanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

usc.4

5.

USC.V

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

usc.5

6.

USC.VI

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

usc.6

7.

USC.VII

Wpisanie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego

usc.7

8.

USC.VIII

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

usc.8

9.

USC.IX

Uznanie ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego nie pochodzącego z małżeństwa)

usc.9

10.

USC.X.01

Wydanie zaświadczenia do małżeństwa konkordatowego

-

11.

USC.XI.01

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

usc.11.01

12.

USC.XII.01

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

usc.12.01

13.

USC.XIII

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

usc.13

14.

USC.XIV.01

Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka

usc.14.01

15.

USC.XV

Przyjecie oświadczenie o zmianie imienia/imion dziecka

usc.15

16.

USC.XVI

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

usc.16

17.

USC.XVII

Zaświadczenie o stanie cywilnym

usc.17

18.

USC.XVIII

Zaświadczenie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych

usc.18

19.

USC.XIX

Nadanie medali za „długoletnie pożycie małżeńskie”

-

 


Liczba odwiedzin : 1853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 07:30:22
Czas publikacji: 2018-01-04 12:58:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak