Katalog świadczonych usług 

 
 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Lp.

SYMBOL

PROCEDURY

NAZWA USŁUGI

1.

USC.I

Zgłoszenie urodzenia

2.

USC.II

Sporządzenie aktu małżeństwa

3.

USC.III

Zgłoszenie zgonu

4.

USC.IV

Wydanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

5.

USC.V

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

6.

USC.VI

Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

7.

USC.VII

Wpisanie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego

8.

USC.VIII

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

9.

USC.IX

Uznanie ojcostwa (dziecka poczętego, narodzonego nie pochodzącego z małżeństwa)

10.

USC.X.01

Wydanie zaświadczenia do małżeństwa konkordatowego

11.

USC.XI.01

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

12.

USC.XII.01

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

13.

USC.XIII

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

14.

USC.XIV.01

Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka

15.

USC.XV

Przyjecie oświadczenie o zmianie imienia/imion dziecka

16.

USC.XVI

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

17.

USC.XVII

Zaświadczenie o stanie cywilnym

18.

USC.XVIII

Zaświadczenie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych

19.

USC.XIX

Nadanie medali za „długoletnie pożycie małżeńskie”

 

Liczba odwiedzin : 1985
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 07:30:22
Czas publikacji: 2019-02-06 13:16:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak