Katalog świadczonych usług 

 
 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

SYMBOL

PROCEDURY

NAZWA USŁUGI

1.

KOS.I.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

2.

KOS.II.

Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3.

KOS.III.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4.

KOS.IV.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

5.

KOS.V

Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

6.

KOS.VI

Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości

7.

KOS.VII

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

8.

KOS.VIII

Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

9.

KOS.IX

Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych

10.

KOS.X

Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego

11.

KOS.XI

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

12.

KOS.XII

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

13.

KOS.XIII

Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia (np. przydomowej oczyszczalni ścieków), w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

14.

KOS.XIV

Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu (elektryczne/wodorowe).

 

Liczba odwiedzin : 1719
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-10 12:37:01
Czas publikacji: 2019-02-12 09:32:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak