Katalog świadczonych usług 

 

 

TRWA AKTUALIZACJA

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ KOMUNALNY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

SYMBOL

PROCEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA

1.

KOS.I.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

kos.1

2.

KOS.II.

Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

kos.2

3.

KOS.III.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

kos.3

4.

KOS.IV.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

kos.4

5.

KOS.V

Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

kos.5

6.

KOS.VI

Wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów z nieruchomości

kos.6

7.

KOS.VII

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

kos.7

8.

KOS.VIII

Wydanie decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

kos.8

9.

KOS.IX

Wydanie koncesji na wywóz nieczystości ciekłych

kos.9

10.

KOS.X

Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego

kos.10

11.

KOS.XI

Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

kos.11

12.

KOS.XII

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

kos.12

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono nowe karty usług (KOS.I, KOS.II, KOS.III, KOS.IV) i druki (kos.1, kos.2, kos.3, kos.4) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXX/317/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody utworzono nową kartę usług (KOS.XII) i druk (kos.12).

Zmieniono kartę usług KOS.V i druk kos.5 ze względu na zmiany wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Wszystkie karty i druki zweryfikowano pod kątem aktualności Dzienników Ustaw.

 


Liczba odwiedzin : 1576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-10 12:37:01
Czas publikacji: 2017-10-19 08:43:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak